Povrchové úpravy

U polarizačích a barvených čoček doporučujeme zvolit antireflexní vrstvy ze zadní strany čočky.
Povrchové a barevné úpravy provádíme pouze na námi dodávané čočky.
Antireflexní vrstva mùže způsobit u barvených čoček změnu odstínu.