Barevné úpravy

Povrchové a barevné úpravy provádíme pouze na námi dodávané čočky.
Antireflexní vrstva mùže zpúsobit u barvených čoček změnu odstínu.