BIFOKÁLNÍ A SPECIÁLNÍ

CENTRACE BIFOKÁLNÍCH ČOČEK

Decentrace bifokálních čoček vzhledem k jejich průměru

Optický střed hlavní zóny do dálky je posunutý vzhledem ke geometrickému středu tak, že funkční průměr této čočky je vždy o 5 mm větší, než je její skutečný průměr.

Objednává se tedy průměr 65/70 nebo např. 62/67. Znamená to, že dodaná čočka má průměr např. 65 mm, přesto je použitelná tam, kde je vzhledem k PD a velikosti obruby potřebný průměr 70 mm.

Takto jsou decentrovány všechny naše výrobní (Rx) bifokální čočky se segmentem tvaru D nebo C. Netýká se to speciálního typu E-line.

Centrace optických středů v horizontálním směru

INSET – je obecně rozdíl mezi PD do dálky a PD do blízka na víceohniskové čočce. Souvisí s konvergencí očí při změně pohledu do dálky a na blízko (nebo na pracovní vzdálenost). Inset u bifokální čočky je vzdálenost mezi optickým středem do dálky a svislou osou segmentu adice procházející jeho středem.

Při výrobě bifokální čočky se hodnota inset vždy zadává do výpočtu konstrukce čočky. Pokud není při objednávce specifikována, zadává se hodnota 2,5 mm (průměrná hodnota inset). Výhodou pro uživatele je inset specifikovat.

Hodnota inset se běžně pohybuje mezi 1,5 až 3,5 mm. V některých speciálních případech korekcí poruch konvergence u dětí je předepisován inset 0 mm.

Centrace optických středů
ve vertikálním směru

Výška optického středu nad předělem adice (seg drop). Mezi optickým středem, který se centruje na pupilu a předělem adice je běžně vzdálenost 5 mm. Předěl segmentu adice se pak při zabrušování do obruby běžně centruje na spodní okraj duhovky nebo okraj spodního víčka. Pak segment adice uživateli nepřekáží při pohledu do dálky (např. při chůzi).

Při výrobě bifokální čočky se výška optického středu nad předělem adice vždy zadává do výpočtu konstrukce čočky. Pokud není jeho hodnota při objednávce specifikována, zadává se hodnota 5 mm. Jen u malých průměrů do dětských brýlí (pod 60 mm) se střed do dálky umístí automaticky na předěl adice, aby byla výška segmentu adice v malé očnici dostatečná.

technické informace
ceník